Mindre rörläggeri

Därför bör du jobba som rörmokare

De flesta har nog hört om att det saknas arbetskraft inom många hantverkaryrken. När byggkonjunkturen dessutom är hög är bristen på kompetens särskilt påtaglig. Med det sagt bör efterfrågan på rörmokare inte svänga allt för mycket med konjunkturen. Ledningar kommer ändå att behöva underhållas eller omarbetas, oavsett om nybyggen sker eller inte.

Trots den höga efterfrågan är alltså tillgången på rörmokare ganska låg. En hög efterfrågan och låg tillgång har lett till allt bättre arbetsvillkor för yrkesgruppen (inte minst högre löner). Men goda arbetsvillkor är bara en anledning till att börja jobba inom VVS. Det finns flera andra skäl: read more

Farliga ämnen

Det finns många typer av farliga ämnen som du kan utsättas för när du arbetar inom entreprenad- eller byggsektorn. De absolut vanligaste farliga ämnena som exempelvis en rörläggare kan utsättas för är asbest, kvartsdam och härdplast. Vi kommer att gå igenom de viktigaste punkterna att tänka på när du kommer arbeta i miljöer där det finns risk för exponering av dessa ämnen.

Riskbedömning

Det som är absolut viktigast när dina anställda löper risk för att utsättas för farliga ämnen är att du arbetar med riskbedömning i fyra olika steg. Tar vi exemplet med en rörläggare så ska följande åtgärder följas: read more